Emotionellt instabil personlighetsstörning

Jag är född med en känslomässig sårbarhet. Emotionellt instabil personlighetsstörning kallas även för Borderline.
Jag har gått i DBT (Dialektisk beteendeterapi) vilket är en hjälpsam behandling/terapi för personer med en Emotionellt instabil personlighetsstörning. Jag känner att jag har fått en stabilare vardag.

Symtom (observera att alla inte har samma svårigheter eller i samma grad):

Stark rädsla inför att bli övergiven/separationsångest
● Störd, förvriden eller instabil självbild och identitetskänsla
● Återkommande känsla av tomhet
● Kraftig pendling mellan olika känslolägen
● Stark irritation, ångest eller nedstämdhet som kan vara några timmar, till som mest några dagar
● Stormiga relationer som pendlar mellan intensiv beundran och extrem nedvärdering
● Intensiv vrede som inte står i proportion till vad som väcker den
● Kortvariga överdrivet misstänksamma föreställningar eller övergående upplevelser av overklighetskänslor
●Impulsivitet som kan leda till allvarliga konsekvenser för personen själv till exempel missbruk av droger, sex, mat eller pengar
● Självskadebeteende, självmordstankar återkommande självmordsförsök eller hot om självmord

Hur Emotionellt instabil personlighetsstörning yttrar sig hos mig:

– Idag känner jag av väldigt få symptomen, men om jag är mer sårbar än vanligt kan jag märkbart känna hur mitt humör svängar kraftigt, och det händer att jag ibland får självskadetankar/impulser. Men det är flera år sedan jag skadade mig själv.

För mer fakta om Emotionellt instabil personlighetsstörning:
Borderline – emotionellt instabil personlighetsstörning – 1177 Vårdguiden
Borderline – emotionellt instabil personlighetsstörning – Psykologguiden
Emotionellt instabil personlighetsstörning – Sahlgrenska

Annonser