Mina behov

Eftersom jag har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så har jag vissa behov
om jag ska föreläsa. Exempelvis så behöver jag få se bilder på lokalen där jag ska föreläsa,
jag behöver ett rum där jag kan gå undan innan jag föreläser.
Jag vill enbart ha mejlkontakt, och behöver tydlig information. Om ni vill veta mer om
mina behov kontakta mig då på: vanjavit@gmail.com1

Annonser