Media

För att läsa om min debut föreläsning, Solen strålar på dig för att du fångar ljuset, klicka på denna länk: Vanjavit föreläste om sitt liv på NP Vision (reportage)

Annonser